BEL ONS OP TEL. 0522 – 441 666

Privacy

Autobedrijf Timmerman de Wijk is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

 

Autobedrijf Timmerman de Wijk houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Autobedrijf Timmerman de Wijk legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Autobedrijf Timmerman de Wijk afneemt of anderszins contact heeft met Autobedrijf Timmerman de Wijk. Autobedrijf Timmerman de Wijk gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Autobedrijf Timmerman de Wijk, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Autobedrijf Timmerman de Wijk rekening te houden met voorkeuren. Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Autobedrijf Timmerman de Wijk worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten.

 

Op de sites van Autobedrijf Timmerman de Wijk kunt u links aantreffen naar andere sites. Autobedrijf Timmerman de Wijk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Autobedrijf Timmerman de Wijk, t.a.v. Klantenservice, Dorpsstraat 75a, 7957 AT De Wijk. Autobedrijf Timmerman de Wijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Autobedrijf Timmerman de Wijk.

 

de Wijk, 26 oktober 2014